Dokumenty

Po uvolnění karantény si Vás dovolujeme nyní pozvat na řádnou výroční schůzi, která se uskuteční v pátek 5. června 2020 v 17:00 hodin.

Dne 26. dubna 2019 se konala Valná hromada našeho Sportovního klubu Moravia Brno, z.s. Na svoji funkci dlouholetého předsedy ze zdravotních důvodů abdikoval Pavel Šibrava. O ukončení práce na pozici hospodáře klubu rezignoval další ze zakladatelů našeho spolku Zdeněk Zůžička. Oběma za jejich 40 letou činnost ve vedení našeho společenství chci i touto formou poděkovat...

Náš web nevyužívá cookies.

Neshromažďujeme a neevidujeme žádné informace o návštěvnících našeho webu.

Údaje registrovaných členů nejsou poskytovány žádné třetí straně a slouží výhradně ke komunikaci.