Dokumenty

Děkujeme všem za podporu našeho projektu na pomahejpohybem.cz, potřebný počet bodů jste nám zaslali již za rekordních 9 dnů od spuštění.

Velké díky všem přispěvatelům.

Dne 26. dubna 2019 se konala Valná hromada našeho Sportovního klubu Moravia Brno, z.s. Na svoji funkci dlouholetého předsedy ze zdravotních důvodů abdikoval Pavel Šibrava. O ukončení práce na pozici hospodáře klubu rezignoval další ze zakladatelů našeho spolku Zdeněk Zůžička. Oběma za jejich 40 letou činnost ve vedení našeho společenství chci i touto formou poděkovat...

Náš web nevyužívá cookies.

Neshromažďujeme a neevidujeme žádné informace o návštěvnících našeho webu.

Údaje registrovaných členů nejsou poskytovány žádné třetí straně a slouží výhradně ke komunikaci.