Dne 26. dubna 2019 se konala Valná hromada našeho Sportovního klubu Moravia Brno, z.s. Na svoji funkci dlouholetého předsedy ze zdravotních důvodů abdikoval Pavel Šibrava. O ukončení práce na pozici hospodáře klubu rezignoval další ze zakladatelů našeho spolku Zdeněk Zůžička. Oběma za jejich 40 letou činnost ve vedení našeho společenství chci i touto formou poděkovat...

Zdeněk Růžička zůstává členem výkonného výboru SK. Místo Pavla Šibravi byl do VV kooptován Pavel Novák. Na následném prvním zasedání VV bylo rozhodnuto, že novým předsedou  bude Vojtěch Vašíček, místopředsedou bude Karel Zmrzlý, hospodářem je ustanoven ing. Jiří Žák. Ruší se funkce tajemníka. Zdeněk Růžička a Pavel Novák jsou řadovými členy VV. Zaregistrování těchto změn na rejstříkovém soudu bude chvíli trvat. Chci se snažit navázat na dosavadní činnost našeho vedení a přitáhnout i do vedení klubu nové, mladší tváře. Vojtěch Vašíček. Zápis z jednání VH zde.